Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Ευρωπαϊκή εγγύηση για δάνεια ύψους 15 εκατ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή εγγύηση για δάνεια ύψους 15 εκατ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή εγγύηση για δάνεια ύψους 15 εκατ. ευρώ προς ελληνικές επιχειρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα υπέγραψαν συμφωνία εγγυήσεων μικρο-χρηματοδοτήσεων με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 1.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων (micro-enterprises) στην Κρήτη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Η συμφωνία EaSI επιτρέπει στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα να χορηγήσει συνολικό ποσό 15 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 1.000 μικροεπιχειρηματίες σε διάστημα 5 ετών, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις από τις παραδοσιακές τραπεζικές πηγές. Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άνεργους δανειολήπτες οι οποίοι σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι μικροδανειολήπτες θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από χαμηλότοκα δάνεια, χωρίς να παράσχουν εξασφαλίσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, Μαριάν Τίσεν, δήλωσε: «Με την παρούσα συμφωνία, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις τα μέσα για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.»

Ο Pier Luigi Gilibert, διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, δήλωσε τα εξής: «Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΕΤΕ και η νέα αυτή συναλλαγή μικρο-χρηματοδότησης με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μας βοηθά να επιτύχουμε τον στόχο αυτόν. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί συχνά το στοιχείο που λείπει από το παζλ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και είμαι πεπεισμένος ότι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα καταφέρει να δώσει στους επίδοξους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους τους».

Ο αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης, δήλωσε: «Με την πρώτη συνεργασία πιλοτικού χαρακτήρα ανάμεσα στην Παγκρήτια Τράπεζα και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέσω ενός προγράμματος 2,5 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, καταφέραμε να συμβάλουμε σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία ή στη διατήρηση περίπου 200 βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα αποκτήσαμε πολύτιμη τεχνογνωσία για την υποστήριξή τους. Με το νέο πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε σε περισσότερες από 1.000 μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε καινοτόμες ιδέες και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχέδια. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΤΕ για την εμπιστοσύνη τους στην τράπεζά μας.»

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μικρο-δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος μικρο-χρηματοδοτήσεων του EaSI μπορούν να επικοινωνούν με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα.

Το ΕΤΕ δεν προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις, αλλά θα υλοποιήσει την διευκόλυνση μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως φορείς στους τομείς των μικρο-πιστώσεων, της κοινωνικής χρηματοδότησης και των εγγυήσεων, καθώς και τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ των 28 και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι θα εξυπηρετήσουν άμεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSI.

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που αποσκοπεί στην υποστήριξη του στόχου της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI δρομολογήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την διαχείριση του έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Παρέχει υποστήριξη σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν μικρο-δάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στη μικρο-χρηματοδότηση από ευάλωτες ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους και από πολύ μικρές επιχειρήσεις, ειδικότερα με δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 ευρώ. Η μικρο-χρηματοδότηση και η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας υλοποιείται επί του παρόντος μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSI, που επιτρέπει στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προσεγγίσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με άλλο τρόπο λόγω εκτιμήσεων κινδύνου.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ για αμφότερες τη μικρο-χρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το συνολικό ποσό της στήριξης σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να αυξηθεί (από 193 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI) σε περίπου 1 δισ. ευρώ, με την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), υποστηρίζοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικρο-χρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή στήριξη της μικρο-χρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας:Πρόγραμμα EaSI-Στήριξη της ΕΕ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη ελληνική συνεταιριστική τράπεζα με περισσότερα από 83.000 μέλη, καταθέσεις περίπου 1 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 1,6 δισ. ευρώ (το 85 % των συνολικών δανείων αφορούν ΜΜΕ). Διαθέτει συνολικά 54 υποκαταστήματα στην Ελλάδα (47 στην Κρήτη και τα υπόλοιπα σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της νήσου Μήλου). Έχει μερίδιο αγοράς άνω του 13 % σε καταθέσεις στην Κρήτη, και άνω του 20 % στο νομό Ηρακλείου.

Από το 2007, η Παγκρήτια Τράπεζα διατηρεί εποικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 195 εκατ. ευρώ, με στόχο την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με εγγυήσεις ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για μικρο-πιστώσεις σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση