Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η της Ελλάδος υπογράφουν νέες ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (). Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ).

Καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιος επί διετία. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME είναι μια συμφωνία παρατάσεως που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME, γεγονός το οποίο θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας έτσι τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική (EaSI), συναλλαγή εγγυήσεων μικροχρηματοδοτήσεων με την ΕΤΕ ώστε να στηριχθούν με 40 εκατ. ευρώ τα δάνεια 3.400 μικρο-δανειοληπτών –πολύ μικρών επιχειρήσεων– σε ολόκληρη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό. Το πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

 

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, δήλωσε σχετικά: «Με τις νέες χρηματοδοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα, το Σχέδιο Γιούνκερ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις και να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Πάνω από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα καθίσταται ο κυριότερος δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ και ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε να υλοποιούνται πολλά περισσότερα έργα που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και θα εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και, ιδίως, τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες».

 Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής στην Αθήνα, ο γενικός διευθυντής του ΕΤαΕ  Pier Luigi Gilibert δήλωσε: «Μου δίνει ιδιαίτερη ικανο το γεγονός ότι το ΕΤαΕ είναι σε θέση να στηρίζει τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών, είτε με μικροχρηματοδοτήσεις για πολύ μικρές εταιρείες είτε με χρηματοδότη για μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις. Η συνεργασία με εταίρους όπως η ΕΤΕ μάς παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών λύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με την ΕΤΕ επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ΕΤαΕ να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις.»

 

 Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ  Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε σχετικά: «Στην Τράπεζα έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να στηρίζουμε την οικονομική ανάκαμψη της χώρας χρηματοδοτώντας ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μας. Η συνεργασία μας με το ΕΤαΕ μέσω των τριών προγραμμάτων που υπογράφουμε σήμερα δείχνει έμπρακτα πως o συνδυασμός της ευρωπαϊκής και της εγχώριας τεχνογνωσίας μπορεί να δημιουργήσει λύσεις που αυξάνουν σημαντικά το εύρος και την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜΜΕ».

 

Σχετικά με το ΕΤαΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνονται ειδικά στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤΑΕ προάγει τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά στη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ διατίθενται εδώ.

 

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 176 χρόνια ιστορίας της. Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το 25% της λιανικής τραπεζικής. Τo ηγετικό μερίδιo καταθέσεων ταμιευτηρίου αντανακλά την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί και την κινητήρια δύναμή της. Σήμερα, η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερου​ς Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας. Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών με προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
Όραμα του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και της δυναμικής συμβολής του στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας με αφοσίωση, συνέπεια και διαφάνεια προς όφελος του πελάτη, του μετόχου, του εργαζομένου και με ευθύνη για την κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες στο  https://www.nbg.gr/el /

 Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ») επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με εξυπνότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις, και παροχή προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Ο κεντρικός πυλώνας του Σχεδίου Γιούνκερ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 274 δισ. ευρώ και να στηρίξουν περισσότερες από 600.000 ΜΜΕ και στα 28 κράτη μέλη. Πρόσφατα στοιχεία για το ΕΤΣΕ ανά τομέα και χώρα διατίθενται εδώ.

 Σχετικά με το COSME

 Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Η διευκόλυνση αυτή περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ. Επιπλέον, μέσω του μηχανισμού ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα COSME επενδύει κεφάλαια σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ΜΜΕ που βρίσκονται κυρίως στα στάδια της επέκτασης και της ανάπτυξης, και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων. Το πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην εμπειρία του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ προς πάνω από 384.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους: http://www.access2finance.eu/.

Σχετικά με το InnovFin

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜΜΕ παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια ύψους μεταξύ 25.000 ευρώ και 7,5 εκατ. ευρώ, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων) σε δανειακή χρηματοδότηση. Ο εν λόγω μηχανισμός τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ και εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων – τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες. Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς καλύπτονται με εγγύηση του ΕΤΑΕ για μέρος των ζημιών τους από δανειακές χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό.

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EaSI) συμβάλλει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απασχόληση υψηλού επιπέδου, επαρκή κοινωνική προστασία, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Το πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Παρέχει στήριξη σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι η αύξηση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδοτήσεις για ευάλωτες ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και για πολύ μικρές επιχειρήσεις με δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω επενδύσεων ύψους έως 500.000 ευρώ. Η στήριξη της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εφαρμόζεται επί του παρόντος μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSI, το οποίο επιτρέπει σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς να αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης για μικρο-επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να χρηματοδοτηθούν λόγω παραγόντων κινδύνου.

"Αλιεύοντας" την είδηση