Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

To μεγαλύτερο, παγκοσμίως, ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυσή του (2008-2018)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Enterprise Europe Network» αποτελεί το μεγαλύτερο, παγκοσμίως, ευρωπαϊκό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες . Δραστηριοποιείται, ήδη, σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και στις πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η , η Βραζιλία, ο και οι .

Το Δίκτυο απασχολεί σχεδόν 4.000 εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται καθημερινά για την πληροφόρηση, την συμβουλευτική και την ενεργή υποστήριξη των επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που διαθέτουν εξωστρεφή και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Η εθνική κοινοπραξία, «Enterprise Europe Network – Hellas» παρέχει καθημερινά, προς τις , υπηρεσίες, με έμφαση στην αλλά και στις διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες,  αξιόπιστη ενημέρωση για ευρωπαϊκές & εθνικές πολιτικές και προγράμματα, για μεταφορά ς από το εξωτερικό και την Ελλάδα και ενισχύει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με έμφαση στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Η εθνική κοινοπραξία αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της ς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλία και Κεντρικής Ελλάδος συμμετέχει   στην ελληνική κοινοπραξία από την ίδρυσή της  το 2008  και καλύπτει τις που βρίσκονται εγκατεστημένες στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.  Η συμμετοχή του Συνδέσμου αποτελεί συνέχεια της επί 18 χρόνια επιτυχημένης φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162 (1989-2007).

Στόχος της συμμετοχής του Συνδέσμου στο Δίκτυο είναι η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική τους πλοήγηση στις δυσκολίες της Παγκοσμιοποίησης και της Ενιαίας Αγοράς.

Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του 2008-2018 το Ελληνικό Δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas  προσέφερε τις κάτωθι υπηρεσίες σε επιχειρήσεις  της χς.

Τα στοιχεία των φορέων του δικτύου στην Ελλάδα, οι δράσεις τους και οι εκδηλώσεις τους καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας www.enterprise–hellas.gr.

"Αλιεύοντας" την είδηση