Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

Mε χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ

 

Η πρωτοβουλία αυτή με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει ώθηση στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή δυναμική ανάπτυξης

 

Το (ΕΤαΕ) και η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψαν σήμερα μια Συμφωνία Χρηματοδότησης με την οποία ιδρύεται και χρηματοδοτείται το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) με 260 εκ. ευρώ.

Το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα ταμεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες της χώρας. Με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, το ΤΑΕΣΥΜ θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε απτά σχέδια με υψηλή προστιθέμενη αξία, για το άμεσο όφελος της Ελληνικής πραγματικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο θα ενισχύσει  ταμεία μεταφοράς τεχνολογίας αλλά θα εκκινήσει και επενδύσεις σε επιχειρηματικούς επιταχυντές. Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις από τις πλέον νεοφυείς μέχρι τις πιο αναπτυγμένες, θα υποστηριχτούν από τις των ταμείων στα οποία θα συμμετέχει το ΤΑΕΣΥΜ. Το ΤΑΕΣΥΜ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να απελευθερωθεί η δυναμική των επιχειρηματικών συμμετοχών στην ελληνική αγορά.

Το ΤΑΕΣΥΜ εκτός από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα λάβει χρηματοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο πηγές χρηματοδότησης συνδυάζονται στην Ελλάδα. Το πόσο των 200 εκ. Ευρώ προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί καθώς το ΕΤαΕ θα συν-επενδύσει  60 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων 10 εκ. Ευρώ θα προέρχονται από πόρους του ΕΤΣΕ.

Η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το ΕΤαΕ με τα αρχικά κεφάλαια των 260 εκ. Ευρώ θα αποτελέσουν τους πρώτους θεμελιώδεις επενδυτές σε μια ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικών συμμετοχών η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών με παρόμοιο προσανατολισμό. 

Μιλώντας στην εκδήλωση στην , ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer, δήλωσε: «Αυτή η νέα πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει σήμερα από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της κλίμακας που έχει ποτέ αναπτυχθεί στην Ελλάδα για επενδύσεις σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δείχνει ισχυρή θέληση στο να στηρίζει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό το Ταμείο Συμμετοχών είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της συνεχούς επενδυτικής μας δέσμευσης στη χώρα».

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα αφενός λόγω του μεγέθους του και αφετέρου λόγω της προσέγγισης που ακολουθεί. Υποστηρίζει τη σώρευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξίας των επιχειρηματικών συμμετοχών. Είμαστε σίγουροι ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα αναπτυχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Η Ευρωπαία Επίτροπος Corina Cretu, υπεύθυνη για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Το ΤΑΕΣΥΜ είναι παράδειγμα επιτυχούς συνδυασμού των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής με το ΕΤΣΕ. Θα δώσει ώθηση σε καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας και θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Αυτό καταδεικνύει την ισχυρή θέληση της Ελλάδας στο να έχει μια φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων και είμαι περήφανη για το ότι τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής συνεισφέρουν σε αυτό».

 Ο ενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ, Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: «Το φιλόδοξο σχέδιο του ΤΑΕΣΥΜ θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό στην αγορά των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσό των 260 εκ. Ευρώ θα συνεισφέρει σημαντικά σε όλα τα επενδυτικά στάδια της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και θα έχει αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου.  Αναμένουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα φέρει στο προσκήνιο τη δυναμική της αναδυόμενης ελληνικής αγοράς επιχειρηματικών συμμετοχών και θα επιταχύνει την ανάπτυξής της με ένα τρόπο ολιστικό».

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της ς και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για της Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζει στο να ενισχύει ευρωπαϊκές επενδύσεις ώστε να ενισχύονται η απασχόληση και η ανάπτυξη. Το επιτυγχάνει αυτό με την εξυπνότερη χρήση καινούργιων και υφισταμένων χρηματικών πόρων, αφαιρώντας εμπόδια στις επενδύσεις, παρέχοντας προβολή και τεχνική σε επενδυτικά σχέδια. Η Επενδυτική Πλατφόρμα της Ευρώπης έχει ήδη αποτελέσματα. Έως τώρα, τα σχέδια και οι συμφωνίες η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί από το ΕΤΣΕ αναμένονται να μοχλεύσουν περισσότερο από 164 εκ. Ευρώ σε συνολικές επενδύσεις ανά τα 27 κράτη μέλη και να υποστηρίξουν περίπου 388,000 ΜΜΕ. Στις 14 Σεπτεμβρίου , η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση του ΕΤΣΕ αυξάνοντας τη δύναμη πυρός και τη διάρκειά του όπως επίσης και ενισχύοντας τα ισχυρά του σημεία.

 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα επενδύσουν 20 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στην περίοδο 2014-2020.

Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους παρόχους μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής χρηματοδότησης

Tο Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν μια νέα πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους παρόχους μικροχρηματοδότησης και χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Η νέα «θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI» θα ενισχύσει την ικανότητα επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών στους τομείς της μικροχρηματοδότησης και της χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσω επενδύσεων με παροχή ιδίων κεφαλαίων (όπως είναι η χρηματοδότηση αρχικής ώθησης και τα επιχειρηματικά κεφάλαια), ως επί το πλείστον, το ΕΤΕ θα στηρίξει την ανάπτυξη των εν λόγω παρόχων χρηματοδότησης, π.χ. για το άνοιγμα νέου υποκαταστήματος, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξη νέου εργαλείου ΤΠ ή τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών. Σε τελική ανάλυση, αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της προσφοράς και των ευκαιριών για τους μικροδανειολήπτες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η  Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Με μεγάλη ικανοποίηση κηρύσσω την έναρξη λειτουργίας της θυρίδας επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω διαρθρωτικών μέτρων. Θα βοηθήσει επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε μακροπρόθεσμη βάση και θα παράσχει στους μικροεπιχειρηματίες και στις κοινωνικές επιχειρήσεις της Ευρώπης καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητά τους και να ενισχύσουν την προσφορά στην αγορά. Με τον μηχανισμό αυτόν επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δώσουμε ώθηση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τα πλέον ευάλωτα άτομα στην αγορά εργασίας».

Ο  Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕ, δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι η θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI θα είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών και θεσμικών ικανοτήτων των παρόχων μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής χρηματοδότησης. Η δημιουργία ικανοτήτων έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου οι πάροχοι χρηματοδότησης να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους επενδυτικούς σκοπούς τους με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Με χαρά διαπιστώνω ότι το ΕΤΕ θα υποστηρίξει αυτούς τους παρόχους χρηματοδότησης για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος».

Αναμένεται ότι η λειτουργία της θυρίδας επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI θα ενισχύσει το περιβάλλον της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει συμπληρωματικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες αποδεικνύοντας την αμέριστη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

ια το πρόγραμμα EaSI

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) έχει σκοπό να υποστηρίξει τον στόχο της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το πρόγραμμα εγγυήσεων του EaSI εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάγεται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω του κινδύνου που παρουσιάζουν. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις εταιρείες ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, κυρίως μέσω δανείων ύψους έως και 25 000 ευρώ. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500 000 ευρώ.

Εκτός αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τόσο ως προς τη μικροχρηματοδότηση όσο και ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ύψος της στήριξης στους τομείς αυτούς αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) στο 1 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη κινητοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

 

Το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της ς και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση