Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Ε.Ε.: Πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική
Ε.Ε.: Πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική

Ε.Ε.: Πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική

Για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος  Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρότεινε μια νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», προκειμένου να εστιάζονται οι επενδύσεις σε τομείς στους οποίους είναι πραγματικά απαραίτητες: στις δεξιότητες και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια σειρά από τρόπους αντιμετώπισης των επενδυτικών προκλήσεων και ευκαιριών στην Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκκλήσεις για κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων και ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της νέας πρότασης για έναν Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την υποστήριξη επενδύσεων εκτός της ΕΕ. Θα μπορούσαμε, όμως, να επιτύχουμε πολύ περισσότερα αν εργαζόμασταν πιο αποδοτικά και σε στενότερη συνεργασία. Δεν χρειαζόμαστε νέα θεσμικά όργανα ή ομάδες σοφών για την εκπλήρωση των στόχων μας: χρειαζόμαστε συνετή και ταχεία λήψη αποφάσεων, με βάση τις υφιστάμενες δομές και τους εταίρους μας. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της στην παροχή ορθής καθοδήγησης. Το πλήθος των επενδυτικών προκλήσεων και ευκαιριών στην Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στον κόσμο δεν μπορούν να περιμένουν.»

Ο αντιπρόεδρος  Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα χρηματοδοτικής παρέμβασης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η αρχή είναι απλή.

Ακολουθώντας το καινοτομικό μοντέλο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, θα πολλαπλασιάσουμε τα διαθέσιμα κεφάλαια συνενώνοντας πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ, τις ανάπτυξης των κρατών μελών και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να επενδύουμε περισσότερο σε προγράμματα που στηρίζουν την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στις γειτονικές μας χώρες, στην Αφρική και αλλού.»

Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Νέβεν Μίμιτσα, δήλωσε τα εξής: «Η διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Αφρική, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και σε άλλους εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της σταθερότητας και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων σε συνθήκες οικονομικής και πολιτικής αστάθειας. Η Επιτροπή, μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας που προτάθηκε πρόσφατα, έχει μεγάλες φιλοδοξίες στον τομέα αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι η αρχιτεκτονική που προτείνουμε σήμερα είναι, βραχυπρόθεσμα, ο καλύτερος και αποδοτικότερος τρόπος υλοποίησης των φιλόδοξων προτάσεών μας.»

Αποφυγή επικάλυψης μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας

Η Επιτροπή έχει εντοπίσει περιθώρια για στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως της τράπεζας της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων, προκειμένου να επωφεληθεί από την αντίστοιχη πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολυμορφία στην αγορά.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα συντονισμού που λειτουργεί ήδη είναι το επενδυτικό πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αποτελούν από κοινού εταίρους, μαζί με την Επιτροπή, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και πολλούς διμερείς χορηγούς. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες δομές παρά να ιδρύονται νέες, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνέργειες και στην αποδοτικότερη συνεργασία. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω της σχετικής περιφερειακής και θεματικής εξειδίκευσης των υφιστάμενων επιμέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων-εταίρων ή μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα με ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική

Για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της και ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται αποδοτικά, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να παράσχει ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις εξωτερικές επενδύσεις, χωρίς να αναλαμβάνει τα καθήκοντα μιας αναπτυξιακής τράπεζας.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μεγαλύτερο συντονισμό με τα κράτη μέλη εκ των προτέρων, ώστε να μιλούν με μια φωνή στις δομές διακυβέρνησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να προετοιμαστεί το έδαφος για μια κοινή ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, εξ ονόματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα εξωτερικών επενδύσεων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), συγκεντρώνοντας σε μια ενιαία πλατφόρμα όλα τα προγράμματα και τα μέσα εξωτερικών επενδύσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα καθορίζουν τις τομεακές και γεωγραφικές προτεραιότητες, ενώ ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου των προγραμμάτων και των χαρτοφυλακίων των έργων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ο εταίρος επενδύσεων της ΕΕ – και οι λοιποί φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, με βάση την αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη τους, θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εγγύηση της ΕΕ, ώστε να προσφέρουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία επί τόπου. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο συμμόρφωσης της πολιτικής των σειρών έργων και για τη γενική διαχείριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, χωρίς όμως να εκτελεί τραπεζικές πράξεις.

Επόμενα βήματα

Τον Οκτώβριο του 2018 η Επιτροπή θα συγκαλέσει όλους τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των οργανισμών αναπτυξιακής χρηματοδότησης και άλλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να θέσει σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό τις δράσεις που παρουσιάζουμε σήμερα. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας που πρότεινε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 για ποσό ύψους 89,2 δισ. από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μέσω των τριών ροών του — γεωγραφικής, θεματικής και ταχείας απόκρισης — ο Μηχανισμός θα αντιμετωπίζει σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και την πρόληψη των συγκρούσεων.

Η πρόταση εξετάζει τα πλέον κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα και εγγυήσεις, ή συνδυασμό των ανωτέρω. Ενσωματώνει το μοντέλο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου και επεκτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρέχοντας νέα Εγγύηση για την Εξωτερική Δράση ύψους έως 60 δισ. . Η πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο.

Σταθερό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

Παρόλο που η ΕΕ έχει αυστηρούς κανόνες στον τομέα αυτόν, πρόσφατες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες της ΕΕ έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι οι εν λόγω κανόνες δεν τυγχάνουν πάντοτε αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί κινδύνους για την ακεραιότητα και την καλή φήμη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά μπορεί επίσης να έχει συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ορισμένων τραπεζών. Συνεπώς, ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την τροποποίηση του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΤ στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά την της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την προληπτική εποπτεία και την εποπτεία όσον αφορά την της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την οποία η Επιτροπή εκθέτει σε ανακοίνωση. Τα αυτά θα συμβάλουν στην προώθηση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, διασφαλίζοντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία έναντι της οικονομικής εγκληματικότητας.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η Τραπεζική Ένωση της Ευρώπης πρέπει να οικοδομηθεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας. Η εποπτεία στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ έχει ανησυχητικά συχνά αποδειχθεί ανεπαρκής. Σήμερα παρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τη δυνατότητα να διασφαλίζει ότι οι διάφορες επιμέρους εποπτικές αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες και ότι οι κανόνες για την της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ΕΑΤ θα έχει επίσης το δικαίωμα να ζητά να διερευνηθούν εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων και θα καταστεί ο Ευρωπαίος συνομιλητής στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι διεθνείς εταίροι μας για τη συνεργασία μας σε ζητήματα που σχετίζονται με την της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.» 

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει τους ισχυρότερους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, πρόσφατες υποθέσεις στον τραπεζικό τομέα έδειξαν ότι η εποπτεία και η επιβολή τους δεν ακολουθούν πάντοτε τα ίδια υψηλά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σύστημά μας είναι τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος μας. Σε καιρούς που τα χρήματα διακινούνται διασυνοριακά με ένα κλικ, πρέπει να διασφαλίσουμε μια προδραστική και ταχεία εποπτεία. Οι σημερινές θα διασφαλίσουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ.» 

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών  

Η Επιτροπή προτείνει να συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και να ενισχυθεί η εντολή της, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις αρμόδιες αρχές και ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Ο τροποποιημένος κανονισμός θα:

 • διασφαλίζει ότι οι παραβιάσεις των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα διερευνώνται με συνέπεια: η ΕΑΤ θα μπορεί να ζητά από τις εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να διερευνήσουν πιθανές ουσιώδεις παραβιάσεις, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων — π.χ. επιβολής κυρώσεων·
 • ορίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμμορφώνονται προς τους κανόνες της ΕΕ και συνεργάζονται δεόντως με τις αρχές προληπτικής εποπτείας.Οι υφιστάμενες εξουσίες της ΕΑΤ θα ενισχυθούν έτσι ώστε, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές δεν ενεργούν, η ΕΑΤ να είναι σε θέση να απευθύνει αποφάσεις απευθείας σε μεμονωμένους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα·
 • ενισχύσει την ποιότητα της εποπτείας μέσω κοινών προτύπων, περιοδικών επανεξετάσεων των εθνικών εποπτικών αρχών και εκτιμήσεων κινδύνου·
 • καθιστά δυνατή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις τάσεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα προωθεί την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών (οι λεγόμενοι κόμβοι δεδομένων)·
 • διευκολύνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε διασυνοριακές υποθέσεις·
 • θεσπίσει μια νέα μόνιμη επιτροπή, στο πλαίσιο της οποίας θα συνέρχονται οι εθνικές εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εποπτικών εργαλείων 

Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης μια στρατηγική για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των αρχών προληπτικής εποπτείας. Καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, και ιδίως την ΕΑΤ, να εκδώσουν κατευθύνσεις για την υποστήριξη των αρχών προληπτικής εποπτείας στην ενσωμάτωση των πτυχών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα διάφορα εργαλεία τους, και για τη διασφάλιση εποπτικής σύγκλισης.

Η Επιτροπή καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνάψει με τις εποπτικές αρχές του τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πολυμερές μνημόνιο συνεννόησης για την ανταλλαγή πληροφοριών από τις 10 Ιανουαρίου 2019 — όπως απαιτεί η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επόμενα βήματα 

Η σημερινή πρόταση για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εν λόγω στοχευμένες τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), την οποία εξέδωσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2017, με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα των ΕΕΑ να εξασφαλίζουν συγκλίνουσα και αποτελεσματική χρηματοπιστωτική εποπτεία. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξει.

Βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην Αφρική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα «Συμμαχία Αφρικής – Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» με σκοπό την ουσιαστική τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η σημερινή δέσμη μέτρων βασίζεται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο στο Αμπιτζάν, όταν οι εκπρόσωποι των δύο ηπείρων συμφώνησαν να ενισχύσουν την εταιρική σχέση τους. Η δέσμη μέτρων καθορίζει τα καίρια πεδία δράσης για μια πιο ισχυρή οικονομική ατζέντα για την ΕΕ και τους Αφρικανούς εταίρους της.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνι ανέφερε: «Η Ευρώπη και η Αφρική έχουν πολλά κοινά συμφέροντα: θέλουμε και οι δύο μια ισχυρότερη Αφρική – με ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη νεολαία της, καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα και ειρήνη και ασφάλεια για όλους. Στα χρόνια αυτά αρχίσαμε να οικοδομούμε μια πραγματική εταιρική σχέση με την Αφρική. Είμαστε ήδη ισχυροί πολιτικοί εταίροι, το επόμενο βήμα είναι να καταστούμε πραγματικοί οικονομικοί εταίροι και να εμβαθύνουμε τις εμπορικές και επενδυτικές μας σχέσεις. Θέλουμε να δώσουμε στους νέους ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Η τόνωση υπεύθυνων επενδύσεων στην Αφρική είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές.»

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Νέβεν Μίμιτσα, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η συμμαχία αφορά την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και διερευνά τις τεράστιες ευκαιρίες που μπορούν να παραγάγουν οφέλη για τις οικονομίες τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής. Πρόκειται για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μας και τη στήριξη κάθε αφρικανικής πρωτοβουλίας, όπως η αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.»

Η σημερινή πρόταση επιδεικνύει δέσμευση όσον αφορά την εταιρική σχέση Αφρικής – ΕΕ και σκιαγραφεί ένα σύνολο βασικών ενεργειών που περιλαμβάνουν:

 • την τόνωση των στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της αυξημένης ελαχιστοποίησης των κινδύνων των επενδυτικών έργων μέσω ανάμειξης επιχορηγήσεων και δανείων και εγγυήσεων·
 • την επένδυση σε ανθρώπους, μέσω των επενδύσεων σε εκπαίδευση και δεξιότητες, σε ηπειρωτικό και εθνικό επίπεδο για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να αντιστοιχηθούν δεξιότητες και θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και υποτροφιών και προγραμμάτων ανταλλαγής, ιδίως μέσω του Erasmus
 • την ενίσχυση του περιβαλλοντικού και επενδυτικού κλίματος, ιδίως με την ενίσχυση του διαλόγου με Αφρικανούς εταίρους και την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεών τους στον τομέα αυτό·
 • την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της οικονομικής ολοκλήρωσης και του εμπορίου: Με βάση την υλοποίηση της αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι η δημιουργία συνεκτικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής. Για να προετοιμαστεί η συμφωνία αυτή, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών που προσφέρονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, και άλλα εμπορικά καθεστώτα με την ΕΕ, ως δομικά στοιχεία προς όφελος της Αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών·
 • την κινητοποίηση μιας σημαντικής δέσμης χρηματοοικονομικών πόρων, όπως αντικατοπτρίζεται ιδίως στη φιλόδοξη πρόταση για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση, όπου η Αφρική επισημαίνεται ως περιοχή προτεραιότητας.

Αναμενόμενα

Η Συμμαχία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα , όπως η δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας τα επόμενα 5 χρόνια. Με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που θα κινητοποιηθεί μέχρι το 2020:

 • 35 000 φοιτητές και ακαδημαϊκοί από την Αφρική θα επωφεληθούν από το Erasmus+ έως το 2020. Περαιτέρω 70 000 θα ωφεληθούν έως το 2027, φθάνοντας συνολικά τις 105 000 σε δέκα χρόνια.
 • 750 000 άτομα θα λάβουν επαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • 30 εκατομμύρια άτομα και θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική χάρη στη μόχλευση επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας κατά 5 GW.
 • 24 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε οδικό δίκτυο ανοικτό όλες τις εποχές με τη μόχλευση επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών.
 • Αναμένεται να δημιουργηθούν 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Αφρική στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου μόνο από τα επενδυτικά προγράμματα που επικεντρώνονται στις μικρές και μεσαίες .
 • Με εγγύηση ύψους 75 εκατ. ευρώ, ένα πρόγραμμα επενδύσεων από το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο θα δημιουργήσει 800 000 θέσεις εργασίας.

Τους επόμενους μήνες θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις και διάλογος με Αφρικανούς εταίρους για τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων και την ανάληψη περαιτέρω δράσεων. Η Συμμαχία θα λάβει υπόψη την ποικιλομορφία στην αφρικανική ήπειρο και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών σχέσεων των χωρών της Βόρειας Αφρικής μέσω των συμφωνιών σύνδεσης και της εμπειρίας τους από τη συνεργασία με την ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Αύξηση των ΚΑΠ για τους ορεινούς Δήμου ζητά ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου #δήμαρχοςΝοτίουΠηλίου… - https://t.co/NKepmXt7NM -

 • Υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας #ΕνωσηΞενοδόχωνΜαγνησίας - https://t.co/y1RBneCA55 -

 • Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα #Αποκατάστασηοδικούδικτύου - https://t.co/rMDcE6nTe1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση