Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Διαβούλευση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στην Ευρώπη
Διαβούλευση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στην Ευρώπη

Διαβούλευση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στην Ευρώπη

Η Ευρωπϊκή Επιτροπή ζητά ν της υποβληθούν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν το μερίδιο των αυξήσεων των τιμών που οφείλεται σε σύμπραξη και μετακυλίεται στους έμμεσους αγοραστές και στους τελικούς καταναλωτές.

Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης βοηθά τους και τις εταιρείες να απαιτήσουν εάν είναι θύματα παραβάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της .

Αυτό ισχύει όχι μόνο για άμεσους πελάτες των εταιρειών που διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν σε σύμπραξη, αλλά και για έμμεσους πελάτες και τελικούς καταναλωτές οι οποίοι μπορούν επίσης να υποστούν όταν οι άμεσοι πελάτες είναι σε θέση να μετακυλίσουν πλήρως ή εν μέρει το υπερτίμημα της σύμπραξης στους κατώτερους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να αποφασίζουν σχετικά με το επίπεδο της ς, ανάλογα με την περίπτωση.

Ωστόσο, καθώς ο καθορισμός του ακριβούς ποσού του υπερτιμήματος στους έμμεσους πελάτες μπορεί να είναι δύσκολος, η Οδηγία για τις Αποζημιώσεις προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν το μερίδιο του υπερτιμήματος που μετακυλίεται στους έμμεσους αγοραστές.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιγράφει τα δικονομικά μέσα που διαθέτουν τα εθνικά δικαστήρια όταν αξιολογούν την ύπαρξη υπερτιμήματος που μετακυλίεται στους έμμεσους πελάτες, καθώς και την των εθνικών δικαστηρίων να εκτιμούν το ύψος του υπερτιμήματος που μετακυλίεται· επίσης περιλαμβάνει επισκόπηση των συνηθέστερων οικονομικών μεθόδων και τεχνικών για την ποσοτικο των υπερτιμημάτων που μετακυλίονται.

Οι απαντήσεις στη διαβούλευση μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου .

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση