Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Χρ. Τριαντόπουλος: Χρηματοδοτικό σχήμα 1 δισ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Χρ. Τριαντόπουλος: Χρηματοδοτικό σχήμα 1 δισ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Χρ. Τριαντόπουλος: Χρηματοδοτικό σχήμα 1 δισ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης της ς, διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει του οποίου οι ενδιαφερόμενες μπορούν, πλέον, μέχρι τις 21 Απριλίου 2020, να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων myBusinessSupport.

Πρόκειται για ένα σχήμα για το οποίο, όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής  , η Ελλάδα έλαβε έγκριση, στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Τρίτη.

Η λειτουργία του σχήματος συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι -συνολικώς ή μερικώς- επιστρεπτέα προς το κράτος, ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με και με τον  Χρήστο Τριαντόπουλο, τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής διαμορφώνονται ως εξής:
• Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες , δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
• Ανταποκρίνεται στα ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.
• Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής ς (TAXIS).
• Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
• Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
• Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός -τυποποιημένου- μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.
• Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται –τυποποιημένα- από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.
• Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
• Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις ς. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχε ανακοινωθεί, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.
• Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
• Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της ς του κορονοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Όπως καταλήγει ο κ. , η Επιστρεπτέα Προκαταβολή είναι ένα σχήμα για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορωναϊού σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση