Βρίσκεστε εδώ:  / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Ανθεκτική ανάπτυξη εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας
Ανθεκτική ανάπτυξη εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας

Ανθεκτική ανάπτυξη εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας

Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018

 Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και το 2019, με ρυθμούς 2,1 % φέτος και 2% το επόμενο έτος στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

 Ωστόσο, μετά από πέντε διαδοχικά τρίμηνα έντονης επέκτασης, η οικονομική δυναμική μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και τώρα αναμένεται να είναι κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερη απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη, τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

 Η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί κάπως κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται, το χρέος των νοικοκυριών μειώνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η νομισματική συνεχίζει να είναι υποστηρικτική.

 Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα παραμένει σταθερή, με προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1 % για τη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ-28 για το τρέχον έτος. Παρ’ όλα αυτά, η προς τα κάτω αναθεώρηση της αύξησης του ΑΕΠ από τον Μάιο δείχνει ότι ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, όπως οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη και να έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική επέκταση. Οι αυξανόμενοι εξωτερικοί κίνδυνοι μάς υπενθυμίζουν εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των επιμέρους οικονομιών μας και της ζώνης του ευρώ συνολικά

 Ο Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, καθώς οι νομισματικές πολιτικές εξακολουθούν να είναι διευκολυντικές και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται. Η ελαφρά αναθεώρηση προς τα κάτω σε σύγκριση με την άνοιξη αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις που έχουν στην εμπιστοσύνη οι εμπορικές εντάσεις και η αβεβαιότητα σε επίπεδο πολιτικής, καθώς και η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Από τις προβλέψεις μας προκύπτει συνεχής επέκταση το 2018 και το 2019, παρόλο που μια περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων προστατευτισμού αποτελεί σαφή κίνδυνο δυσμενέστερων εξελίξεων. Οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές, μόνο απώλειες.»

 Τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν υγιή, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να μετριαστεί.

 Οι βασικές προϋποθέσεις για συνεχή οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να ισχύουν. Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται εν μέρει σε προσωρινούς παράγοντες, αλλά μπορεί επίσης να διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο και οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις, οι υψηλότερες του πετρελαίου και η αβεβαιότητα σε ορισμένα κράτη μέλη.

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή, αλλά ο ρυθμός διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο μεταξύ χωρών και περιφερειών.

 Προβλέπεται υψηλότερος λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας

 Ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου από την άνοιξη, ο φέτος προβλέπεται πλέον να φθάσει κατά μέσο όρο στο 1,9 % στην ΕΕ και στο 1,7 % στη ζώνη του ευρώ. Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε αύξηση 0,2 εκατοστιαίων μονάδων σε αμφότερες τις περιοχές από την άνοιξη. Οι προβλέψεις για το 2019 αυξήθηκαν στο 1,7 %, δηλαδή κατά 0,1 εκατοστιαίες μονάδες για τη ζώνη του ευρώ, αλλά παραμένουν αμετάβλητες στο 1,8 % για την ΕΕ.

 Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων

 Παρόλο που οι πρόσφατες ισχυρές οικονομικές επιδόσεις αποδείχθηκαν ανθεκτικές, οι προβλέψεις εξακολουθούν να υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων, οι οποίοι έχουν αυξηθεί από την άνοιξη.

 Το βασικό σενάριο των προβλέψεων προϋποθέτει μη περαιτέρω κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυξηθούν οι εντάσεις, θα επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα μειώσουν την ευημερία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Στους άλλους κινδύνους περιλαμβάνεται η δυνητική αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με γεωπολιτικούς κινδύνους.

 Για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια καθαρά τεχνική παραδοχή για το 2019

 Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβλέψεις μας για το 2019 βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή για διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει καθόλου τις συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 50.

 Ιστορικό

 Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο τεχνικών παραδοχών που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου. Για όλες τις υπόλοιπες εισροές στοιχείων, οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη στοιχεία μέχρι τις 3 Ιουλίου.

 Από φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε εκ νέου να δημοσιεύει δύο ολοκληρωμένες προβλέψεις (εαρινές και φθινοπωρινές) και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις (χειμερινές και θερινές) ετησίως, αντί των τριών συνολικών προβλέψεων τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο, όπως πράττει κάθε χρόνο από το 2012.

Οι ενδιάμεσες προβλέψεις καλύπτουν τα ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος για όλα τα κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο προβλέψεων της Επιτροπής και ευθυγραμμίζει εκ νέου το χρονοδιάγραμμα των προβλέψεων της Επιτροπής με το χρονοδιάγραμμα άλλων οργανισμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συμμετοχή ενδιαφερομένων στην επετειακή έκδοση με θέμα «1922-2022: εκατό χρόνια από την Καταστροφή»… - https://t.co/fbKBhCXLzI -

  • Εργατικό ατύχημα στο Γυμνάσιο Ιωλκού #εργατικόατύχημα - https://t.co/vgovMaJTZV -

  • Μνήμη Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου - https://t.co/029Gw2OSvG -

"Αλιεύοντας" την είδηση