Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πινάκας αποτελεσμάτων 2016

 Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον «Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές» του 2016, στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 30 κατηγορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές των μεταφορών.

Ο στόχος του Πίνακα αποτελεσμάτων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη στον προσδιορισμό πεδίων όπου απαιτούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις και δράση. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ εμβαθύνει περαιτέρω την εσωτερική αγορά μεταφορών και προωθεί τη μετάβαση προς κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές, δύο προτεραιότητες της Επιτροπής

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Violeta Bulc δήλωσε «Στόχος μου είναι να διαθέτουμε ένα υψηλής ποιότητας, πλήρως ενοποιημένο και αποδοτικό σύστημα μεταφορών χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμεύει ως ένδειξη ς προς την κατεύθυνση αυτή, δείχνοντας τον δρόμο και την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για εμάς, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, για να προσδιορίσουμε πού κάνουμε το σωστό και πού χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις και δράσεις. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι προσπάθειες αυτής ης Επιτροπής για το γεφύρωμα του επενδυτικού κενού στον τομέα των μεταφορών έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς».

Οι Κάτω Χώρες βρίσκονται στην κορυφή του Πίνακα αποτελεσμάτων για τρίτη χρονιά με υψηλή βαθμολογία σε 15 κατηγορίες και ακολουθούν η Σουηδία, η και η Αυστρία. Οι χώρες αυτές έχουν διαφορετικά πλεονετα, όλες όμως διαθέτουν σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις, καλή βαθμολογία στην ασφάλεια των μεταφορών και έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Οι κύριες διαπιστώσεις είναι:

Κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές

Έχει σημειωθεί σε όλη την ΕΕ προς μια πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα (παραδείγματος χάρη όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές και τον αριθμό των νέων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα). Ωστόσο, τα επίπεδα εξακολουθούν να είναι χαμηλά και το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη προπορεύονται δείχνει με σαφήνεια ότι υπάρχει δυνατότητα να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές τον Ιούλιο του 2016,

Υποδομές

Στις μεταφορών χρειάζεται χρόνος μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα των επενδύσεων. Ωστόσο, ορισμένα θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων είναι ήδη αντιληπτά στην ποιότητα των υποδομών μεταφορών. Αυτό θα καταστεί πιο εμφανές τα επόμενα χρόνια με πρόσθετες επενδύσεις, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη και το Eπενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη της Επιτροπής.

Κοινό

  • Η ικανοποίηση των καταναλωτών με όλους τους τρόπους μεταφοράς (αστικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών) έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του κοινού είναι κατανοητές και ότι λαμβάνονται σωστές αποφάσεις επενδύσεων.
  • Ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα παραμένει στάσιμος. Μολονότι οι δρόμοι της Ευρώπης είναι μακράν οι ασφαλέστεροι στον κόσμο, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του στόχου να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2020.
  • Ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των μεταφορών αυξάνεται, αλλά το συνολικό ποσοστό γυναικών παραμένει χαμηλό. Χρειάζεται δράση για να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στις μεταφορές σε όλα τα επίπεδα και η Επιτροπή εξετάζει την ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών.

 Ο πίνακας αποτελεσμάτων συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες δημόσιες πηγές (όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ). Μπορεί κανείς να τον συμβουλευθεί είτε ανά χώρα είτε ανά θέμα (εσωτερική αγορά, επενδύσεις και , ενεργειακή ένωση και καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό).

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που προέκυψαν, επισημαίνονται με χρώμα οι 5 χώρες που βρίσκονται στην κορυφή και με κόκκινο οι 5 χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε χώρα στην κορυφή και πόσο συχνά στο τέλος της κατάταξης. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με αφαίρεση των αρνητικών βαθμών από τους θετικούς:

Εικόνα 1

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση