Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Μέλη του ΑΣΕΠ αμφισβητούν όρους του διαγωνισμού για τους δήμους!
Μέλη του ΑΣΕΠ αμφισβητούν όρους του διαγωνισμού για τους δήμους!

Μέλη του ΑΣΕΠ αμφισβητούν όρους του διαγωνισμού για τους δήμους!

Ακόμα και μέλη του ΑΣΕΠ που ψήφισαν υπέρ της μοριοδότησης «προσαυξημένης εμπειρίας» στο σύνολο του προσωπικού των δήμων, υπαλλήλων των οποίων οι σχέσεις εργασίας θα μετατραπούν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου (8.171 θέσεις) αμφισβητούν τη συνταγματικότητα της διάταξης υπέρ της οποίας ψήφισαν!

Ετσι όπως προκύπτει από το πρακτικό της ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», ενώ ο του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου και το μέλος του  Ιωάννης Σακέλλης θεωρούν ότι η βούληση του νομοθέτη (ν. 4479/2017) βάσει του οποίου προκηρύχθηκε ο κατ' ευφημισμόν διαγωνισμός ήταν να ληφθεί η εμπειρία υπόψη στη μοριοδότηση, στο 100% των θέσεων και όχι στο 50%, «…η εν λόγω διάταξη… εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας». Συγκεκριμένα, περιορίζει στον μέγιστο βαθμό τη δυνατότητα των μη εχόντων προϋπηρεσία (αλλά και των εχόντων προϋπηρεσία που δεν προσαυξάνεται) να προσληφθούν, θίγοντας με αυτόν τον τρόπο, το άρθρο 4 περί ισότητας, 25 παρ. 1 περί της αρχής της αναλογικότητας (αφού δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των θέσεων υψηλής ειδίκευσης όπου θα ήταν πράγματι χρήσιμη η εξειδικευμένη υπηρεσία και των θέσεων χαμηλής ή μηδενικής εξειδίκευσης) και το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος που αφορά την απαγόρευση της μονιμοποίησης στο Δημόσιο συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Η κρίση, όμως, περί της συνταγματικότητας μιας διάταξης έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα στα αρμόδια δικαστήρια και συνεπώς το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει ένα νόμο γιατί τον κρίνει αντισυνταγματικό…

Ισχυρή μειοψηφία

Η ισχυρή μειοψηφία του συμβουλίου (11 ψήφοι) σημειώνει ότι η παρέκκλιση για την πριμοδότηση της αυξημένης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας, δεν συμπεριελήφθη στην προτεινόμενη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Βουλής στις 27 Ιουνίου 2017. «Αν ο νομοθέτης ήθελε να επιφέρει, στο πλαίσιο της ρυθμιζόμενης από αυτόν διαδικασίας πρόσληψης, μια τόσο σημαντική εξαίρεση… θα το διατύπωνε ρητά… Η προτεινόμενη προς την ολομέλεια του ΑΣΕΠ κατ' ουσίαν νομοθετική αλλαγή και όχι τεχνική τροποποίηση (σ.σ.: όπως παρουσιάσθηκε από τον εισηγητή) παραβιάζει σωρευτικά και κατά πρόδηλο τρόπο τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Ευνοεί υπέρμετρα συγκεκριμένη ομάδα υποψηφίων, με να ακυρώνεται η έννοια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Περαιτέρω οδηγεί σε υπερβολικά επαχθή, μη αναλογικό περιορισμό στην πρόσβαση στην εργασία για τους υπολοίπους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών. Ο μόνος αρμόδιος να επιφέρει μια τέτοια ουσιώδη νομοθετική αλλαγή είναι ο δημοκρατικά νομιμοποιημένος νομοθέτης και όχι η ολομέλεια του ΑΣΕΠ…», τονίζεται.

Τελικά, η ολομέλεια αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία μιας ψήφου την τροποποίηση της προκήρυξης. Μεταξύ των μειοψηφησάντων καταμετρήθηκαν τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ προσκείμενα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ενας από αυτούς, πανεπιστημιακός, εκλήθη στο Μέγαρο Μαξίμου απ' όπου εξήλθε με… ανά χείρας.

Συνοδευόμενος από μετακλητή υπάλληλο την πρωτοκόλλησε την ίδια μέρα της συνεδρίασης του ΑΣΕΠ στο πρωτόκολλο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του ΑΣΕΠ. Η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής την απεδέχθη στις 22 Μαρτίου . Ως λόγος της ς περιγράφεται «φόρτος εργασίας». Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε για τη μεταχείριση των αντιδρώντων στην ψηφοφορία –ο εν λόγω πανεπιστημιακός διεγράφη και για έναν χρόνο από τον – ο παραιτηθείς ανακάλεσε την παραίτησή του στις 2 Απριλίου . Μία μέρα αργότερα, η παραίτησή του δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως…

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με όσα αποφάσισε το ΑΣΕΠ στις 18 Ιανουαρίου 2018, πριν τροποποιήσει την προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν ελέγχονται σε αυτή τη φάση αλλά σε δεύτερο χρόνο. Αλλά στον νόμο με βάση τον οποίο διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, ορίζεται ότι οι θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ώς τις 31 Μαρτίου 2018. Οπως έγραψε και η «Κ» τη Μεγάλη Πέμπτη, πολλοί από τους διστάζουν να εγκαταλείψουν τις εργασίες που ασκούν και να προσέλθουν για εργασία στους δήμους, έχοντας αμφιβολίες για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Πηγή: kathimerini.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση