Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Οι μεγάλες δυνατότητες της «μπλε οικονομίας»
Οι μεγάλες δυνατότητες της «μπλε οικονομίας»

Οι μεγάλες δυνατότητες της «μπλε οικονομίας»

Με το 70% του πλανήτη να καλύπτεται από θάλασσα, πολλές οικονομίες να στηρίζονται στην αλιεία, τις μεταφορές, τη ναυτική ασφάλεια, τον τουρισμό, το και φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 90% του παγκόσμιου εμπορίου να διεξάγεται μέσω θαλάσσης, η σημασία της «μπλε ς» δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η PwC Portugal μελετά τη χρήση των θαλασσών για τους σκοπούς του διεθνούς προγράμματος HELM. Η παρουσιάζει τα ευρήματα αυτής της εκτεταμένης έρευνας και συλλογής δεδομένων, μέσω της οποίας αποδεικνύεται ότι η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αποτελεί το κλειδί της βιώσιμης ς και της εξέλιξης της θαλάσσιας ς. Τρία είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης: το κατάλληλο πλαίσιο, οι κατάλληλοι άνθρωποι και κατάλληλη τεχνολογία και .

Η έκθεση της PwC όμως, παρουσιάζει και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία –συμπεριλαμομένου και του θέματος των θαλάσσιων χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με εκείνα που υιοθετούνται στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο– και παρέχει μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στη ναυτιλία και τις χώρες που έχουν ισχυρή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Κυρίως, όμως, αναδεικνύει την έλλειψη συνειδητος σε παγκόσμιο επίπεδο του μεγέθους της ευκαιρίας που προσφέρει η «μπλε οικονομία», πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες τόσο των κυβερνήσεων όσο και των επιχειρήσεων.

«Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη “μπλε” προσέγγιση είναι ξεκάθαρα», όπως υποστηρίζει ο Miguel Marques, επικεφαλής του προγράμματος Economy of the Sea. «Είναι μια πιο βιώσιμη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ενισχύει την και την απασχόληση, προάγει την , δίνει τη δυνατότητα στις ώριμες οικονομίες να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη από τις ναυτικές τους ζώνες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες».

 

 

πηγή:kathimerini.gr

 

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση