Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Επιχορήγηση ΟΤΑ για καταβολή βοηθήματος σε συνταξιούχους υπαλλήλους
Επιχορήγηση ΟΤΑ για καταβολή βοηθήματος σε συνταξιούχους υπαλλήλους

Επιχορήγηση ΟΤΑ για καταβολή βοηθήματος σε συνταξιούχους υπαλλήλους

Με του υπουργού Εσωτερικών, η οποί δημοσιεύτηκε σήμερα στη “”, εγκρίθηκε σε για την καταβολή εφ' άπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ.

Ειδικότερα, εγκρίνεται µε χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των κ.λπ.», η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ποσού 198.113,05 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και µόνο, για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του .3518/06 ( 272 Α΄).

Στη Μαγνησία, προβλέπεται μία περίπτωση καταβολής αποζημίωσης ύψους 13.455,20 .

Τα θα δοθούν στους δικαιούχους ∆ήµους µε χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση