Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ » Επένδυση σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη 
Επένδυση σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη 

Επένδυση σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη 

Είκοσι δύο  νέ πολυετή εθνικά προγράμμτα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την περίοδο 2014-2020 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εντός του τρέχοντος έτους θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα. Αυτές οι δύο πτυχές χρηματοδότησης της ΕΕ ενισχύουν τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της εσωτερικής ς.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής. Η αποτελεσματική από κάθε άποψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική των κοινωνιών μας. Στόχος μας είναι η ευημερία και η των ανθρώπων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σταθερά σημαντική ενίσχυση στα κράτη μέλη και το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον.»

Η ενίσχυση που χορηγεί το ΤΑΜΕ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για: τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Το ΤΕΑ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών (ιδίως μέσω της χρήσης σύγχρονων διαλειτουργικών τεχνολογιών), τη βελτίωση της διασυνοριακής συνς για την επιβολή του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως είναι η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Εκτός από τα βασικά κονδύλια (βλέπε παράρτημα 2), τα περισσότερα από τα προγράμματα που εγκρίθηκαν χθες από την Επιτροπή χρηματοδοτούνται και από άλλους πόρους που διατέθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν εθελοντικά στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων με σημαντική διακρατική διάσταση, όπως είναι οι κοινές επιχειρήσεις επιστροφής και επανένταξης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ ή η υλοποίηση της προξενικής συνς στο πλαίσιο του ΤΕΑ. Πρόσθετα κονδύλια βάσει ορισμένων προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα διατεθούν για την αγορά μεγάλης κλίμακας εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται εν ανάγκη για τις κοινές επιχειρήσεις του FRONTEX. Τα 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου που διατέθηκαν μέσω των προγραμμάτων ΤΑΜΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης κατά την περίοδο 2014-2015.

Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει σύντομα και τα υπόλοιπα εθνικά προγράμματα. Τα ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, με τα σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαθέσουν συνολικά κατά την περίοδο 2014-20, είναι συνεπώς τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για επενδύσεις που έχουν ως στόχο μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση