Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Η ΕΝΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσυμφορήσει την κατάσταση από αυξανόμενες ροές μεταναστών – προσφύγων
Η ΕΝΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσυμφορήσει την κατάσταση από αυξανόμενες ροές μεταναστών – προσφύγων

Η ΕΝΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσυμφορήσει την κατάσταση από αυξανόμενες ροές μεταναστών – προσφύγων

Ασφυξία στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και σε άλλες περιφέρειες της χώρας προκαλούν οι συνεχώς αυξανόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών το τελευταίο διάστημα, εκτίμησε το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ, με βάση τα στοιχεία που παρέθεσαν οι των εν λόγω περιοχών και από τα οποία αποδεικνύεται ότι το μεταναστευτικό έχει εισέλθει σε νέα φάση, εκφράζει την ανησυχία του και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει αμέσως σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να προληφθούν γεγονότα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Να ανασταλεί ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι να εκδοθούν
όλα τα παράγωγα νομοθετήματα καθώς τώρα δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο

Την αναστολή εφαρμογής του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης του συνόλου των παράγωγων νομοθετημάτων και εγκυκλίων και της δημιουργίας των προβλεπομένων ψηφιακών υποδομών καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο , με χρηματοδότηση είτε του ΕΣΠΑ είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ προτείνει κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα να εφαρμοσθεί το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να προχωρήσουν νέα έργα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ιώργο Σταθάκη επισημαίνονται τα εξής:«Η άμεση έναρξη ισχύος –από 8-8-2016- μεγάλου μέρους των διατάξεων του νόμου 4412/2016 «( 147 Α'/8-8-2016), με τον οποίο τίθενται νέοι κανόνες σύναψης-ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καταργώντας το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχει δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία των υπηρεσιών μας, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη στοιχειώδη μελέτη ενός ογκώδους νομοθετήματος -332 σελίδων- είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι Περιφέρειες για την κατασκευή έργων, ειδικότερα έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ακόμη δε και στις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών.

Περαιτέρω, η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4412/2016 (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 376, 377 και 379), κατόπιν της έκδοσης των προβλεπομένων από τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων (ενδεικτικά αναφερόμαστε στην παρ. 1 του άρθρου 379, στην παρ. 1 του άρθρου 44, στην παρ. 6 του άρθρου 45, στην παρ. 6 του άρθρου 118, στην παρ. 15 του άρθρου 86), όπως και η προβλεπόμενη προτυποποίηση των τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων (άρθρο 53 παρ.5) καθώς και η αναγκαία δημιουργία ψηφιακών υποδομών σε Υπουργεία (με διαλειτουργικότητα με τις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών), όπως το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρα 118 & 221) και το σύστημα ανάρτησης πληροφοριών από τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρο 221), δημιουργούν περαιτέρω δυσχέρειες και καθυστερήσεις».

Να παραμείνει στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα για τη χορήγηση ς
σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ των Δήμων και των νομικών τους προσώπων

Την αναμόρφωση της νομοθετικής ρύθμισης (τροπολογίας), με την οποία επιχειρείται να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.

Σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή επισημαίνει ότι με την κατατεθείσα στη Βουλή τροπολογία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», για την τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 111 του ν. 3852/2010, όσον αφορά τις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ίδιων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, «θα έχουμε το παράδοξο «αδειοδότης και αδειοδοτούμενος, ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι ο ίδιος φορέας», με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Θεωρούμε ότι η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας είναι επιβεβλημένο να συνεχισθεί και δεν συναινούμε με την προτεινόμενη τροπολογία», καθιστά σαφές ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και ξεκαθαρίζει:

-«Κανένα πρόβλημα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής στην άσκηση αυτού του ρόλου από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών.

-Υπάρχει από το 2001 νομικό πλαίσιο που καθορίζει «τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», το φορέα αδειοδότησής τους και τη δι ελέγχου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη «μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου και κοινών συμφωνιών».

Θεωρούμε λοιπόν ότι για να επιτευχθεί αυτή η εύρυθμη λειτουργία, θα πρέπει οι ρόλοι να είναι διακριτοί, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες ισορροπίες και να παράγεται έργο ουσιαστικό και ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο», υπογραμμίζει ο κ. Αγοραστός.

"Αλιεύοντας" την είδηση