Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Δίκτυο για να μιλάμε και να γράφουμε καλύτερα ελληνικά
Δίκτυο για να μιλάμε και να γράφουμε καλύτερα ελληνικά

Δίκτυο για να μιλάμε και να γράφουμε καλύτερα ελληνικά

Με ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου η Ημερίδα Εργασίας για την«Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική και μετάφραση» που οργάνωσε στην Ακαδημία Αθηνών το Τμήμα Ελληνικής Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμμετείχαν πάνω από 80 εκπρόσωποι από τις ελληνικές μεταφραστικές υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μεταφραστές αλλά και ειδικευμένοι επιστήμονες από ελληνικά και κυπριακά υπουργεία και άλλους φορείς (Κέντρο Έρευνας Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, οι Οργανισμοί τυποποίησης Ελλάδος και Κύπρου, η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας – ΕΛΕΤΟ), εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων μεταφραστών, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.ά.

Χαιρετίζοντας την έναρξη της Ημερίδας ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε: «Χαίρομαι που με τη σημερινή εκδήλωση καταρρίπτεται πανηγυρικά ένας ακόμη μύθος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση – ο αστήριχτος ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο η ελληνική οδεύει προς αφανισμό αφού η θέλει τάχα να επιβάλλει σε όλους μια και μόνο γλώσσα. Είναι ένας μύθος που διαψεύδεται από τo γεγονός ότι τα ελληνικά είναι μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταχθούν όλοι οι ελληνικοί χαρακτήρες (ακόμη και τα πολυτονικά) στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα ώστε όλοι οι προσωπικοί υπο που κυκλοφορούν στο εμπόριο να περιλαμβάνουν εκ κατασκευής τα ελληνικά».

 Ο κύριος λόγος δημιουργίας του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας είναι ότι οι μεταφράσεις προς τα ελληνικά των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνουν την ορολογία που χρησιμοποιείται στην ελληνική δημόσια διοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατανόηση των νομικών κειμένων και να αποφεύγονται οι παρανοήσεις και η ασυνεννοησία. ίκτυο θα χρησιμεύσει επίσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση προκειμένου να επιλύσει αντίστοιχα προβλήματα.

 Το έντονο ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων φορέων για συμμετοχή στην Ημερίδα και οι προσφορές για εθελοντική συμμετοχή στο Δίκτυο, προδικάζουν και την του εγχειρήματος, που αποτελεί σημαντική καινοτομία στο χώρο της μετάφρασης και της ορολογίας. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων που ήδη λειτουργεί ηλεκτρονικά συνδέοντας τους μεταφραστές και τους εμπειρογνώμονες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει αρχικά πέντε θεματικές ομάδες που καλύπτουν τους εξής τομείς: Νομικά, Οικονομικά, Τεχνολογία, Χημεία και Φυσικούς Πόρους.

 Ο μεταφραστής που έχει μιαν απορία για έναν καινοφανή όρο ή που θα δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς διαφορετικούς όρους για την ίδια έννοια, θα δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό δελτίο με όλα τα στοιχεία σχετικά με το ερώτημα (συγκείμενο, ορισμός, συνώνυμα, κλπ.). Το δελτίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε όλους τους εμπειρογνώμονες που έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη ομάδα, οι οποίοι και μπορούν να προτείνουν αποδόσεις, τεκμηριώνοντάς τες αναλόγως. Ο συντονιστής της θεματικής ομάδας διαμορφώνει το τελικό συμπέρασμα της συζήτησης και ο μεταφραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει άφοβα τον προτεινόμενο όρο. Στη συνέχεια, οι όροι που διαμορφώνονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ι) για ευρεία διάδοση και να οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο επίσημων διαδικασιών οροδοσίας σε αρμόδια όργανα τυποποίησης και ορολογίας στη Ελλάδα και την Κύπρο (π.χ. Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας).

Ένας πρώτος απολογισμός της λειτουργίας του Δικτύου προβλέπεται να γίνει στο 10οΣυνέδριο «Ελληνική λώσσα και Ορολογία» που οργανώνει στις 12–14 Νοεμβρίου 2015 η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) στην Αθήνα.

"Αλιεύοντας" την είδηση