Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Απόδοση ΚΑΠ στους Δήμους
Απόδοση ΚΑΠ στους Δήμους

Απόδοση ΚΑΠ στους Δήμους

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “”, αποφασίστηκε η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού ύψους 106.753.729,01 , το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Στους Δήμους της ς, θα δοθούν τα εξής ποσά:

Στο Δήμο Αλμυρού 197.685,10 , στο Δήμο Αλοννήσου 56.965,47 ευρώ, στο Δήμο Βόλου 1.395.465,28 ευρώ, στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 67.623,47 ευρώ , στο Δήμο Ν.Πηλίου, από τις 110.485,12 ευρώ που προβλέπεται να αποδοθεί, ο Δήμος έλαβε προκαταβολή 13.750 ευρώ και θα λάβει ποσό 96.735,12 ευρώ.Στο Δήμο Ρ. Φεραίου θα δοθούν 119.784,22 ευρώ, στο Δήμο Σκιάθου 93.567,88 ευρώ και στον Δήμο Σκοπέλου 76.955,88 ευρώ.

Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :

1) οι δαπάνες ς του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες ς των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,

2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 ( 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 ( 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

"Αλιεύοντας" την είδηση