Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » Αλλαγή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αλλαγή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Αλλαγή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Η ΑΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ νκοινώνει την του Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου από τα καθήκοντα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με ισχύος την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ευχαριστεί τον κ. Αθανασόπουλο για την εξαιρετική του συνεισφορά στον μετασχηματισμό της εταιρίας, την ανα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ κατά τη διάρκεια της οικονομικής ς, καθώς και για τη συμβολή του στην επίτευξη των εταιρικών στόχων και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. 

Τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου ο  Marcel Cobuz, Head Region Europe του Ομίλου LafargeHolcim, ο οποίος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εποπτεύει και την .  

"Αλιεύοντας" την είδηση