Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » 40,2 δισ. η μείωση των «κόκκινων» έως το 2019
40,2 δισ. η μείωση των «κόκκινων» έως το 2019

40,2 δισ. η μείωση των «κόκκινων» έως το 2019

Κατά 40,2 δισ. πρέπει να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών στην προσεχή 3ετία.

Πρόκειται για τα δάνεια που είναι ήδη σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, δηλαδή τα «», καθώς και όσα έχουν ρυθμιστεί, αλλά έχουν σοβαρές πιθανότητες να σταματήσουν να εξυπηρετούνται. Στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να περιοριστούν από τα 106,9 δισ. , που είναι σήμερα, στα 66,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Όπως αναλύεται στην για τους επιχειρησιακούς στόχους που δημοσίευσε χθες η ΤτΕ, πρόκειται «για φιλόξοδους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους» για τους οποίους θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) και τρεις μη συστημικές (Αττικής, Παγκρήτια και Συνεταιριστική Χανίων).

Για την επίτευξή τους οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί ότι θα επιστρατεύσουν όπως αναδιαρθρώσεις, ρυθμίσεις, διαγραφές, πωλήσεις και . Έμφαση θα δοθεί στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμων λύσεων προς τους πελάτες, δηλαδή λύσεων που θα υπερβαίνουν τη διετία. Αναλυτικά ποσό:

• 30,8 δισ. ευρώ θα προέλθει από επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων. δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται σήμερα σε καθυστέρηση,

• 6 δισ. ευρώ θα προέλθει από εισπράξεις.

• 11,5 δισ. ευρώ από ρευστοποιήσεις ακινήτων.

• 7,4 δισ. ευρώ από πωλήσεις δανείων σε funds.

• 13,9 δισ. ευρώ από διαγραφές, δηλαδή «κουρέματα».

• 1 δισ. ευρώ από λοιπές ενέργειες.

Από την εφαρμογή του συνόλου αυτών των μέτρων το όφελος ανέρχεται σε 70,6 δισ.ευρώ, αλλά όπως σημειώνεται στην της ΤτΕ, το όφελος αυτό θα περιοριστεί από τη συσσώρευση την ίδια περίοδο νέων ανοιγμάτων, ύψους 30,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων, που θα δημιουργηθεί κυρίως εντός του 2017 και θα έχει αρνητική συμβολή στην προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Οι στόχοι θα ελέγχονται ανά τρίμηνο για το 2017 και σε ετήσια βάση για τα έτη 2018 και 2019, χρονιές κατά τις οποίες θα επιτευχθεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης. Ανά κατηγορία δανείων οι παραπάνω στόχοι μεταφράζονται σε μείωση:

• Κατά 23,1 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων (ή 22,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο «κόκκινων» δανείων), ώστε από τα 63,6 δισ. ευρώ να περιοριστούν στα 40,5 δισ. ευρώ.

• Κατά 8,4 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών ανοιγμάτων (ή 7,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο κόκκινων δανείων), ώστε από τα 28,1 δισ. ευρώ να περιοριστούν στα 19,7 δισ. ευρώ και

• Κατά 8,7 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών ανοιγμάτων (ή 7,9 δισ. ευρώ σε επίπεδο «κόκκινων» δανείων), ώστε από τα 12,5 δισ. ευρώ να περιοριστούν στα 4,6 δισ. ευρώ.

Για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων, οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί ότι θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, στις οποίες σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια είναι η των δανείων που είναι σε καθυστέρηση για πάνω από δύο χρόνια (720 ημέρες) και η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Οι τράπεζες στοχεύουν στη μείωση του ποσοστού των μη καταγγελμένων δανείων μέσα από την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι τράπεζες στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας, έτσι ώστε να βελτιωθούν αντίστοιχα και οι προσφερόμενες λύσεις ς. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να προσφέρουν λύσεις ς σε κοινούς πελάτες μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις στόχος είναι οι κοινές λύσεις ρύθμισης να διπλασιαστούν μέσα στο 2017, ενώ αντίστοιχα διπλάσια θα είναι και τα σχέδια αναδιάρθρωσης.

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση